Numer postępowania: DOK 3411/7/2020
Przedmiot postępowania: Świadczenie bieżących czynności administracyjnych na terenie Targowiska Zieleniak w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-03-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 20-03-2020 10:30

Załączniki

Ogloszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia o zamówieniu SIWZ +Załączniki 1-7 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najk. oferty