Numer postępowania: DOK/3411/6/2020
Przedmiot postępowania: Remont odtworzeniowy lokali użytkowych w budynku przy ul. Częstochowskiej 11/15 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 02-04-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 02-04-2020 10:30

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzyst. oferty