Numer postępowania: DOK/3410/15/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 w budynku przy ul. Raszyńskiej 23 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 25-03-2020 00:00
Termin otwarcia ofert: 25-03-2020 00:00

Załączniki

zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

protokół - Raszyńska