Numer postępowania: DOK/3410/16/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 47 w budynku przy ul. Dickensa 19 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 25-03-2020 00:00
Termin otwarcia ofert: 25-03-2020 00:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

protokół - Dickensa