Zarządzenie nr 506/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 09 kwietnia 2020 roku (wraz załącznikami) w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszy z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się uchwały nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowychZarządzenie 5062020 w sprawei obniżek czynszu dzierżawnego