Numer postępowania: DOK 3410/18/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Lelechowskiej 6/8 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 18-05-2020 15:30
Termin otwarcia ofert: 19-05-2020 08:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe - wymiana inst. elektr.

Wynik postępowania

Protokół postępowania