Numer postępowania: DOK 3410/19/2020
Przedmiot postępowania: Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony obiektu przy ul. Lirowej 42 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 28-05-2020 09:00
Termin otwarcia ofert: 28-05-2020 09:30

Załączniki

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz usług Sprostowanie Zał. nr 2 poprawiony Zapytanie ofertowe Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania

protokół postępowania Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty