Numer postępowania: DOK 3410/20/2020
Przedmiot postępowania: Usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrożnienia rur sieci kanalizacyjnych metodą mechaniczną z wykorzystaniem WUKO na terenach zewnętrznych powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 05-06-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 05-06-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Wzór umowy - konserwacja wodkan- DOK-3410-20-2020

Wynik postępowania

Protokół postępowania - usuwanie awarii wod.kan.