Numer postępowania: DOK 3410/21/2020
Przedmiot postępowania: Remont zespołu garaży przy ul. Węgierskiej 3 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 08-06-2020 09:00
Termin otwarcia ofert: 08-06-2020 09:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe przedmiar WĘGIERSKA 3_rem. garażu

Wynik postępowania

Protokól postępowania