Numer postępowania: DOK 3410/22/2020
Przedmiot postępowania: Wykonanie kontroli technicznej pięcioletniej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku Targowiska Zieleniak
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 09-06-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 09-06-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe KO Zieleniak przegląd pomiary (2) Odpowiedzi na pyatnia

Wynik postępowania

Protokól postępowania