Numer postępowania: DOK 3411/9/2020
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 63,22 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 98,09 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 23-06-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 23-06-2020 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załącznik Nr 7-8 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty