Numer postępowania: DOK 3410/23/2020
Przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej doświetlenia ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-06-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 16-06-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokól postępowania