Numer postępowania: DOK 3411/10/2020
Przedmiot postępowania: Budowa „Kreatywnego placu zabaw” pomiędzy ulicami A. Pawińskiego 28 i J. Siemieńskiego 19 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 17-07-2020 09:00
Termin otwarcia ofert: 17-07-2020 09:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 Załącznik Nr 9 do SIWZ Dok. projektowa Załączniki Nr 7-8do SIWZ Odpowiedź na pytanie Załącznik Nr 8A do SIWZ Przedmiar Odpowiedź na pytanie 2 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty