Numer postępowania: DOK 3411/11/2020
Przedmiot postępowania: Wykonanie rewitalizacji podwórka kwartału ulic Barska, Węgierska, Kaliska, Drobiazg pn. Społeczny Ogród Kieszonkowy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 17-07-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 17-07-2020 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 do SIWZ Załącznik Nr 7-8 do SIWZ Odpowiedź na pytania Odpowiedzi na pytania 2 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty