Numer postępowania: DOK 3410/26/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 149 w Warszawie.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 10-07-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 10-07-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe PR.Al_JEROZOLIMSKIE_149_lok_18_ Wzór umowy

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania