Numer postępowania: DOK 3411/12/2020
Przedmiot postępowania: Remont lokalu mieszkalnego – pustostanu w budynku przy ul. Tarczyńskiej 12 na terenie m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 03-08-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 03-08-2020 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załączniki Nr 7-8 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty