Numer postępowania: DOK 3411/13/2020
Przedmiot postępowania: Zieleń to życie - Stworzenie zielonego otoczenia wokół budynków przy ul. Częstochowskiej 11/15, 17, 19, Dorotowskiej 2 i Białobrzeskiej 36 wraz z rewitalizacją altanki śmietnikowej
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 10-08-2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 10-08-2020 11:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załącznik Nr 7-8 do SIWZ Załącznik Nr 9 do SIWZ Projekt wykonawczy informacja o zmianie terminu składania ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Odpowiedź na pytanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania