Numer postępowania: DOK 3411/14/2020
Przedmiot postępowania: Montaż stojaków rowerowych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 10-08-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 10-08-2020 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załącznik Nr 7- 9 do SIWZ odpowiedzi na pytania do postępowania DOK-3411-14-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Załącznik Nr 8 SIWZ - PRZEDMIAR Zmiana treści SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ przedmiar zmieniony Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty