Ogłoszenie nr 1/2020 o konkursie ofert na najem lokali użytkowych na okres do trzech lat

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota nr 1/2020 o konkursie ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy na okres do trzech lat

Treść ogłoszenia
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na najem lokali użytkowych-garaży-miejsc postojowych, będacych w zasobie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, na okres do trzech lat z dnia 05.06.2020 r.
Wzór umowy najmu na lokal użytkowy
Oświadczenia do oferty
Druk oferty na najem lokalu użytkowego

UNIEWAŻNIONE KONKURSY

Unieważnienie konkursu na lokal przy ul Filtorwej 62
Unieważnienie konkursu na lokal przy ul. Białobrzeskiej 4

POZOSTAŁE KONKURSYAndrzejowska 9 Białobrzeska 4 Białobrzeska 5 Białobrzeska 28 Białobrzeska 37 Częstochowska 2 Filtrowa 62, 16-0-1026-Uż Filtrowa 62 Filtrowa 68 6-0-1030-uz Filtrowa 68 Filtrowa 79 Grójecka 27 Grójecka 67 Jerozolimskie 121-123 Joteyki 8 Niemcewicza 7-9 9-0-1068-Uż Niemcewicza 7-9 13-0-1068-Uż-Uż Niemcewicza 7-9 116-0-1068-Uż Niemcewicza 7-9 Opaczewska 32 Radomska 4 Radomska 22 Raszyńska 50 Skarżyńskiego 5 Tarczyńska 1