Ogłoszenie nr 2/2020 o konkursie ofert na najem garażowych lokali użytkowych

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota nr 2/2020 o konkursie ofert na najem garażowych lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy na okres do trzech lat

UNIEWAŻNIONE KONKURSY

Unieważnienie konkursu 2/2020Treść ogłoszenia nr 2-2020 na najem garażowych lokali użytkowych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na najem lokali użytkowych-garaży-miejsc postojowych, będacych w zasobie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, na okres do trzech lat z dnia 05.06.2020 r. Wzór umowy najmu na garaż Oświadczenia do oferty Druk oferty na najem garażu