Numer postępowania: DOK 3410/33/2020
Przedmiot postępowania: Dostawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowym
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 24-08-2020 09:00
Termin otwarcia ofert: 24-08-2020 09:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe WODOMIERZE -455 LM Projekt umowy WODOMIERZE -62 LU Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania

Protokół