Numer postępowania: DOK 3411/17/2020
Przedmiot postępowania: Wykonanie rewitalizacji terenu pn. Zielony skwer przy Rokosowskiej
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 02-09-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 02-09-2020 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załącznik Nr 1-6 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ Projekt wyk. + STWIOR Załacznik Nr 8 do SIWZ Przedmiary

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty