Numer postępowania: DOK 3410/44/2020
Przedmiot postępowania: Budowa placu zabaw "Pod wierzbą"
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 28-09-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 28-09-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Załącznik do zapytania ofertowego Odpowiedź na pytanie

Wynik postępowania

protokół postępowania