Numer postępowania: DOK 3410/47/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 35 w budynku przy ul. Grójeckiej 101 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 28-09-2020 15:30
Termin otwarcia ofert: 28-09-2020 15:35

Załączniki

Zapytanie ofertowe Przedmiar

Wynik postępowania

protokół