Numer postępowania: DOK 3410/48/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Pawińskiego 22 oraz w lokalu mieszkalnym nr 68 w budynku w Alejach Jerozolimskich 149 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-09-2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 30-09-2020 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Przedmiary

Wynik postępowania

Protokół