Numer postępowania: DOK 3410/49/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku przy ul. Grójeckiej 28/30 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 01-10-2020 15:00
Termin otwarcia ofert: 01-10-2020 15:10

Załączniki

Zapytanie ofertowe przedmiar GRÓJECKA 28_30_lok 13_K D.J._PR.GRÓJECKA 28_30_lok 13 przedmiar

Wynik postępowania

Protokół postępowania