Numer postępowania: DOK 3410/51/2020
Przedmiot postępowania: Budowa placu zabaw "Pod wierzbą"
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 14-10-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 14-10-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania ofertowego Zmiana terminu składania ofert

Wynik postępowania

Protokół postępowania