Numer postępowania: DOK 3410/52/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej oraz orurowanie dla instalacji RTV na klatce schodowej w budynku przy ul. Radomskiej 5/7 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 15-10-2020 15:30
Termin otwarcia ofert: 15-10-2020 15:35

Załączniki

Zapytanie ofertowe przedmiar

Wynik postępowania

Protokół