Numer postępowania: DOK 3410/55/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych stanowiących w 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 23-10-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 23-10-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Załączniki do zapytania ofertowego

Wynik postępowania

Protokół