Numer postępowania: DOK 3410/58/2020
Przedmiot postępowania: Dezynfekcja części wspólnych w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy oraz placów zabaw na terenie Dzielnicy Ochota.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 27-10-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 27-10-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół