Numer postępowania: DOK 3411/20/2020
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 47,94 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 37,09 m2 część III – 2 lokale o powierzchni 32,43 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 09-11-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 09-11-2020 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załącznik Nr 6 do SIWZ Załączniki Nr 7-8 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty