Numer postępowania: DOK/3410/61/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej oraz orurowania dla instalacji RTV na klatce schodowej w budynku przy ul. Radomskiej 5/7 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 28-10-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 28-10-2020 10:30

Załączniki

przedmiar Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół