Numer postępowania: DOK/3410/65/2020
Przedmiot postępowania: Wykonanie modernizacji wentylacji w budynku Targowiska Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-11-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 16-11-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 3 - Wzór umowy Załącznik Nr 4 - Wykaz robót budowlanych Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Zieleniak_przedmiar Formularz oferty Odpowiedź na pytanie

Wynik postępowania

Protokół postępowania