Numer postępowania: DOK/3411/23/2020
Przedmiot postępowania: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, tj. Targowiska Zieleniak, Targowiska Zastępczego oraz Targowiska Mołdawska.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 20-11-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 20-11-2020 10:30

Załączniki

Ogłoszenie nr 609159-N-2020 SIWZ Załącznik nr 1 - 9 do SIWZ

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania