Numer postępowania: DOK 3411/24/2020
Przedmiot postępowania: Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony nieruchomości zarządzanych przez ZGN Ochota (4 części)
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 23-11-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 23-11-2020 10:30

Załączniki

SIWZ + Załączniki Nr 1-7 Ogłoszenie o zamówieniu Odpowiedź na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty