Numer postępowania: DOK/3410/70/2020
Przedmiot postępowania: Wynajem i dostawa prasy belującej na teren Targowiska Zieleniak zlokalizowanego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-11-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 20-11-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania