Numer postępowania: DOK 3411/25/2020
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 27-11-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 27-11-2020 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załaczniki 1-6 do SIWZ Załącznik Nr 7- 8 do SIWZ + mapki Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty