Numer postępowania: DOK/3411/22/2020
Przedmiot postępowania: Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie napraw bieżących i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych, terenach zewnętrznych oraz ciągach pieszych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 02-12-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 02-12-2020 10:30

Załączniki

SIWZ Załączniki Nr 1-8 do SIWZ Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty