Numer postępowania: DOK/3411/21/2020
Przedmiot postępowania: Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-11-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 30-11-2020 10:30

Załączniki

SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty