Numer postępowania: DOK/3411/26/2020
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 01-12-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 01-12-2020 10:30

Załączniki

SIWZ Załączniki nr 1 - 9 do SIWZ Ogłoszenie Sprostowanie Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ceny - Poprawiony (1) Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania