Numer postępowania: DOK/3410/72/2020
Przedmiot postępowania: Świadczenie usługi opróżniania lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy oraz wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 03-12-2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 03-12-2020 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Formularz oferty Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia

Wynik postępowania

Protokół z postępowania DOK-3410-72-2020