Numer postępowania: DOK 3410/76/2020
Przedmiot postępowania: Świadczenie bieżących czynności administracyjnych na terenie Targowiska Zieleniak, Targowiska Zastępczego oraz Targowiska Mołdawska w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 03-12-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 03-12-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe wzór umowy Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania

protokół postępowania