Numer postępowania: DOK/3410/75/2020
Przedmiot postępowania: Utrzymanie w stanie sprawności technicznej, wykonywanie przeglądów i koniecznych napraw instalacji teletechnicznej Targowiska Zieleniak
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 07-12-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 07-12-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Wzór umowy

Wynik postępowania

Protokół postępowania