Numer postępowania: DOK/3410/74/2020
Przedmiot postępowania: Wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych (opróżnianie szamba) z terenu Targowiska Mołdawska, usytuowanego u zbiegu ulic Mołdawskiej i Racławickiej na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Okres realizacji zamówienia od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 04-12-2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 04-12-2020 12:30

Załączniki

Zapytanie + formularz oferty

Wynik postępowania

Protokół postępowania