Numer postępowania: DOK 3410/78/2020
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 07-12-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 07-12-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania