Ogłoszenie konkursu na dzierżawę gruntu pod sezonowy handel przedświąteczny na terenie targowisk: ZASTĘPCZE, MOŁDAWSKA

W załączeniu przedstawiamy wraz załącznikami Ogłoszenie konkursu na dzierżawę gruntu pod sezonowy handel przedświąteczny na terenie targowisk: ZASTĘPCZE, MOŁDAWSKAOgłoszenie zał nr 1 zał nr 2 zał nr 3 zał nr 4 zał nr 5 zał nr 6 zał nr 7