Numer postępowania: DOK/3410/81/2020
Przedmiot postępowania: Usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrażniania rur sieci kanalizacyjnych metodą mechaniczną z wykorzystaniem WUKO na terenach zewnętrznych powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-12-2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 16-12-2020 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe+formularz oferty Opis Przedmiotu Zamówienia STWiORB Wzór umowy Zmiana terminu składania ofert

Wynik postępowania

Protokół postępowania