Numer postępowania: DOK/3410/84/2020
Przedmiot postępowania: Świadczenie usług w zakresie codziennego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych w siedzibie ZGN Ochota w 2021 roku.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 14-12-2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 14-12-2020 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Wzór umowy

Wynik postępowania

Protokół postępowania