Numer postępowania: DOK/3411/28/2020
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-12-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 30-12-2020 10:30

Załączniki

Ogłoszenie nr 768224-N-2020 SIWZ Załączniki nr 1-9 do SIWZ Sprostowanie Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ceny - Poprawiony Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty