Numer postępowania: DOK 3410/83/2020
Przedmiot postępowania: Konserwacja kotłowni gazowych, olejowych, pieców gazowych dwufunkcyjnych oraz instalacji gazowych zasilanych z butli gazowych wraz z robotami naprawczymi i usuwaniem awarii w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 22-12-2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 22-12-2020 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Poprawiony formularz oferty Przesunięcie terminu składania ofert

Wynik postępowania

Protokół postępowania